Project PRO-test plus: Proactiever opsporen van hiv ter preventie van late presentatie in hoog-risico huisartspraktijken en spoedeisende eerste hulp

Titel onderzoek Nederlands

Project PRO-test plus: Proactiever opsporen van hiv ter preventie van late presentatie in hoog-risico huisartspraktijken en spoedeisende eerste hulp

Titel onderzoek Engels

Project PRO-test plus: Prevention of late presentation by proactive HIV testing in high-risk general practices and in emergency departments.

Onderzoeksvraag

Het project PRO-test beoogt preventie van late presentatie te realiseren en onderzoekt haalbaarheid en (kost-) effectiviteit van verschillende interventies (o.a. multilevel onderwijsinterventie) in hoog-risico huisartspraktijken. Daarnaast wordt er een pilot opgezet naar de mogelijkheden van case-finding via de spoedeisende eerste hulp.

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Er wordt geschat dat er 25.000 personen met hiv leven in Nederland, 30-40% hiervan is nog niet de hoogte van hun diagnose. In 2012, zijn er 1100 nieuwe hiv-patiënten gediagnosticeerd, waarvan 43% te laat in zorg.

Tijdige behandeling van hiv-infecties geeft niet alleen gezondheidswinst voor het individu, maar vermindert ook drastisch de transmissie naar seksuele partners.

De NHG-standaard soa/hiv, die in september 2013 is verschenen, adviseert dat huisartsen pro-actiever een hiv-test aanbieden aan doelgroepen. Tevens wordt er geadviseerd om laagdrempelig een hiv-test aan te bieden bij hiv gerelateerde aandoeningen. Op soa-poliklinieken is inmiddels een opt-out beleid geïntroduceerd. Verdere case-finding zal vooral in de huisartspraktijk moeten plaatsvinden. Onduidelijk is op welke wijze de huisarts een zinnig en duurzaam hiv-testbeleid in praktijk kan operationaliseren.

Het project PRO-test beoogt preventie van late presentatie en betere herkenning van een acute hiv-infectie te realiseren en onderzoekt haalbaarheid en (kost-)effectiviteit van meerdere interventies in hoog-risico huisartspraktijken. De interventies worden ontwikkeld in samenwerking met betrokken huisartspraktijken, Divisie Klinische Methoden en Public Health; afdeling Huisartsgeneeskunde en Divisie Interne Geneeskunde; afdeling Infectieziekten van het AMC. De resultaten van het project kunnen worden gebruikt voor uitrol in andere gebieden met vergelijkbare problematiek. Daarnaast wordt er een pilot opgezet naar de mogelijkheden van case-finding via de spoedeisende eerste hulp.

Samenwerking
Het onderzoek is in samenwerking met de volgende partijen tot stand gekomen:

  1. HAGnet registratienetwerk, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC, Amsterdam.
  2. Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM, Bilthoven.
  3. Integrated Primary Care Information (IPCI), Erasmus MC, Rotterdam.
  4. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht. 
  5. Divisie Interne Geneeskunde, afdeling Infectieziekten van ziekenhuizen AMC, OLVG en Erasmus MC.
  6. Spoedeisende hulp van ziekenhuizen AMC, Erasmus MC en Maaslandziekenhuis.  

 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Preventief

Aard van het onderzoek

Onderwijs (voor toelichting, zie 'onderzoeksvraag')

Design van het onderzoek

Project PRO-test: fase 1 - Situatieanalyse: case-control studie, retrospectieve cohort studie, kwalitatief onderzoek, fase 2 - Interventie onderzoek: interventie en implementatie onderzoek (waaronder een multilevel onderwijsinterventie)

Onderzoeker

I.K.C.W. Joore

Contactpersoon

Ivo Joore

Andere betrokkenen

J.E.A.M. van Bergen (projectleider, professor soa en hiv in de 1e lijn, afdeling huisartsgeneeskunde AMC-UvA en programmaleider Professionals Soa-Aids Nederland. Tevens werkzaam bij Centrum Infectieziektebestrijding RIVM en huisarts GC Venserpolder), Prof dr. J.M. Prins (Divisie Interne Geneeskunde, afdeling Infectieziekten, AMC-UvA, Amsterdam), Dr. S.E. Geerlings (Divisie Interne Geneeskunde, afdeling Infectieziekten, AMC-UvA, Amsterdam), Dr. N. van Dijk (Divisie Klinische Methoden en Public Health, afdeling Huisartsgeneeskunde, onderzoek naar onderwijs, AMC-UvA, Amsterdam), Dr. I. van der Broek (Centrum Infectieziektebestrijding RIVM, Bilthoven), Prof dr. A. Verbon (Divisie Interne Geneeskunde, afdeling Infectieziekten, Erasmus MC, Rotterdam) 

ICPC codes

B90 B25

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

zie samenvatting: HAGnet registratienetwerk, Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten - RIVM, Erasmus MC, NIVEL, AMC, OLVG, Maaslandziekenhuis.

Soort samenwerking

Inclusie van patienten en uitwisselen van data