ProscriptUM

Titel onderzoek Nederlands

ProscriptUM

Titel onderzoek Engels

Improving Prescription by web based feedback to GP and Pharmacist, University Maastricht

Onderzoeksvraag

onderzoek de mogelijkheden tot het meten van prescribing-quality obv kwantitatieve prescriptiegegevens

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Is het mogelijk de kwaliteit van prescriptie (guideline-adherence) door de huisarts te meten m.b.v. kwantitatieve (prescriptie-) gegevens afkomstig van de zorgverzekeraars? Heeft het geven van feedback van die prescriptie-indicatoren aan huisartsen effectief t.a.v. het verbeteren van de kwaliteit van de prescriptie? Beschrijf de trends in kwaliteit van prescriptie op de diverse domeinen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

descriptief

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

H.M.J. Boesten

Contactpersoon

H.M.J. Boesten

Andere betrokkenen

Trudy van der Weijden(projectleider, promotor), prof. dr. André Knottnerus, dr. Paul Muijrers, dr. Bjorn Winkens

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

DGV, VEKTIS

Soort samenwerking

inhoudelijke afstemming prescriptie-indicatoren