Psychische klachten bij kinderen in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Psychische klachten bij kinderen in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Pediatric mental health in general practice

Acroniem

PEDIMENTH-GP

Onderzoeksvraag

We onderzoeken hoe de huisarts op dit moment met psychische problemen omgaat en welke problemen of belemmeringen er zijn bij de behandeling en omgang met psychische problemen bij kinderen en jongeren in de eerste lijn.

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen en jongeren met psychische klachten

I

Behandeling en omgang met psychische klachten bij kinderen en jongeren in de huisartspraktijk

C

- Veranderingen over de tijd
- Vergelijk voor en na implementatie van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheid jeugd en gezin
- Veranderingen afhankelijk van de geldende Covid-19 maatregelen

O

- medicatie voorschrift
- verweizingen
- incidencie van diagnosen
- behandelbenadering
- probleme en belemmeringen bij de behandling van kinderen en jongeren met psychische klachten in de huisartspraktijk

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Background
Mental health problems are a major causes of burden of disease in children, and they have a negative effects on the development of children. Many children with mental problems are diagnosed and managed in primary care. However, the recognition and management of mental health problems of children remain a challenge for many general practitioners. As a result, mental health problems in children and adolescents may be underestimated and misunderstood in general practice.
More insights in disease frequency and the type of management of mental health problems in primary care are assumed to contribute to improve the recognition and management of these mental health problems within general practice.

Methods
The frequency and management of mental health problems among all children (0-18 years) registered in Rijnmond Gezond Database (2012-2018) will be investigated.
Additional methodological approaches (e.g. interview studies) will be used in order to deepen our understanding of the management of mental health problems in children and adolescents within primary care.

We investigate how mental health problems are currently managed by general practitioners and which problems or hurdles in managing pediatric mental health problems occur in primary care. We also investigate comorbidities, associated problems, and possible risk factors of mental health problems in children and adolescents. Particularly the role of the mental health practice nurse in general practice will be investigated as well as the impact of the Covid-19 pandemic measures. These insights will help general practitioners with the early recognition and management of mental health problems in children.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Lukas Koet

Contactpersoon

Heike Gerger

Projectleider

Heike Gerger

Andere betrokkenen

Evelien de Schepper
Arthur Bonen
Patrick Bindels

ICPC codes

P01 P02 P21 P74

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorie├źn

Jeugd

Voortgang

Lopend onderzoek