Queen of Hearts: Vrouwspecifieke biomakers bij hartfalen met behouden ejectiefractie

Titel onderzoek Nederlands

Queen of Hearts: Vrouwspecifieke biomakers bij hartfalen met behouden ejectiefractie

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Rogier Kievit

Contactpersoon

Frans Rutten

Andere betrokkenen

Arno Hoes

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek