Queen of Hearts: Vrouwspecifieke biomakers bij hartfalen met behouden ejectiefractie

Titel onderzoek Nederlands

Queen of Hearts: Vrouwspecifieke biomakers bij hartfalen met behouden ejectiefractie

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Rogier Kievit

Contactpersoon

Frans Rutten

Andere betrokkenen

Arno Hoes

Voortgang

Lopend onderzoek