RCT naar implementatie van praktijkverpleegkundige oncologie

Titel onderzoek Nederlands

RCT naar implementatie van praktijkverpleegkundige oncologie

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Charles Helsper

Andere betrokkenen

Ietje Perfors (AIOTHO)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek