RECODE: effectiviteit van geintegreerde zorg voor COPD patiënten in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

RECODE: effectiviteit van geintegreerde zorg voor COPD patiënten in de eerste lijn

Uitgangsvraag PICO

P

COPD patiënten in de eerste lijn

I

Geïntegreerde zorg

C

Huidige zorg (usual care)

O

Kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (Controlled) Trial

Onderzoeker

N.H. Chavannes

Contactpersoon

N.H. Chavannes

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Afdeling health technology assessment