REVERT: Terugdringen vitaminebepalingen in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

REVERT: Terugdringen vitaminebepalingen in de huisartspraktijk

Onderzoeksvraag

Leidt deïmplementatiestrategie bij huisarts tot minder vitaminebepalingen; heeft interventie bij patiënt extra waarde?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Het aantal laboratoriumbepalingen van vitaminespiegels in de Nederlandse huisartsenpraktijk is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De waarde van vitaminedeficiënties is volgens de klinische richtlijnen beperkt.

In het bestaande Primeur huisartsennetwerk in Rotterdam (circa 120.000 patiënten) is tussen september 2015 en september 2016 al aandacht geweest voor het aantal vitamine D bepalingen in de huisartspraktijk d.m.v. educatie over vitamine D voor huisartsen en een wachtkamerfilm over vitamine D voor patiënten. Daarnaast kregen de huisartsen spiegelcijfers gepresenteerd.

In de huidige REVERT studie zal deze succesvolle Rotterdamse pilot (i.e. 20% reductie van het totaal aantal bepalingen Vitamine D na interventie) worden uitgebreid met meer huisartspraktijken in zowel de regio Rotterdam als Utrecht en wordt de focus verbreed naar zowel Vitamine D en B12 bepalingen.

Het primaire doel van de REVERT studie is het terugdringen van het aantal Vitamine D en B12 bepalingen in de huisartsenpraktijk. Tevens willen we onderzoeken of naast voorlichting en educatie van huisartsen over vitamine D en B12 bepalingen, ook het informeren van patiënten hierbij van aanvullende waarde is.  Tenslotte zullen we ook de kostenbesparing die gepaard gaat met beide strategieën (i.e. educatie van de huisarts of educatie van zowel huisarts als patiënt) in kaart brengen en onderzoeken wat nodig is om eventueel bereikte reductie in vitaminebepalingen op langere termijn te behouden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Deïmplementatiestudie

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Joris de Groot (UMC) / Evelien de Schepper (Erasmus MC)

Contactpersoon

Joris de Groot / Evelien de Schepper (e.deschepper@erasmusmc.nl)

Andere betrokkenen

Dr. Joris de Groot (UMC); Dr. Saskia van Vugt (UMC); Prof.dr. Niek de Wit (UMC); Dr. Evelien de Schepper (Erasmus); Prof.dr. Patrick Bindels (Erasmus)

ICPC codes

T91

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek