Richting de ontwikkeling van een gepersonaliseerde E-Health interventie voor gebruik in apotheken om therapieontrouw te analyseren en verbeteren in mensen met DM type 2 die therapieontrouw zijn naar orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie

Titel onderzoek Nederlands

Richting de ontwikkeling van een gepersonaliseerde E-Health interventie voor gebruik in apotheken om therapieontrouw te analyseren en verbeteren in mensen met DM type 2 die therapieontrouw zijn naar orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie

Titel onderzoek Engels

Towards the development of a personalised E-Health intervention for use in community pharmacies to analyse and improve medication non-adherence in people with DM type 2, who are non-adherent to oral blood glucose and/or blood pressure lowering drugs

Onderzoeksvraag

Het ontwikkelen en testen van een gepersonaliseerde interventie om therapietrouw te verbeteren in mensen met type 2 diabetes die therapieontrouw zijn naar hun orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie.

Uitgangsvraag PICO

P

Mensen met type 2 diabetes die therapieontrouw zijn naar hun orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie

I

Gepersonaliseerde interventie

C

Standaard zorg

O

Therapietrouw, HbA1c en systolische bloeddruk

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond: Therapieontrouw is een veelvoorkomend probleem bij mensen met type 2 diabetes mellitus. Deze therapieontrouw is geassocieerd met hogere HbA1c waarden, bloeddruk en cholesterol waarden. Op de langere termijn kan dit leiden tot een verhoogd aantal ziekenhuisopnames, mortaliteit en gezondheidszorgkosten. In de afgelopen tijd zijn er verschillende interventies ontwikkeld die therapietrouw proberen te verbeteren. De resultaten van deze interventies zijn echter nog niet optimaal. Onderzoek laat zien dat interventies mogelijk meer op maat moeten worden aangeboden.

Doel: Het primaire doel van de studie is het ontwikkelen en testen van een gepersonaliseerde interventie om therapietrouw te verbeteren in mensen met type 2 diabetes die therapieontrouw zijn naar hun orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie. Daarnaast zijn er drie secundaire doelstellingen:

  1. Het identificeren van therapieontrouw profielen
  2. Het uitvoeren van een procesevaluatie van de studie
  3. Het verfijnen van een therapieontrouw algoritme

Methoden: Een parallel-groep gerandomiseerde gecontroleerde trial zal uitgevoerd worden in 60-80 apotheken en aangesloten huisartspraktijken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal zullen er 300 deelnemers worden geïncludeerd (150 Nederland/150 Verenigd Koninkrijk) en gedurende zes maanden worden gevolgd. Het onderzoek richt zich hierbij specifiek op mensen met type 2 diabetes mellitus van 35 tot 75 jaar, die therapieontrouw zijn naar hun orale bloedglucose en/of bloeddrukverlagende medicatie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Zorgonderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Dr. Petra Elders

Contactpersoon

Dr. Petra Elders

Andere betrokkenen

Dr. Jacqueline Hugtenburg

Prof. Frank Snoek

Dr. Femke Rutters

Drs. Marlous Gort

ICPC codes

T90.2

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

1.Amsterdam UMC, locatie AMC, Nederland 2. Oxford University, Verenigd Koninkrijk 3. East Anglia University, Verenigd Koninkrijk 4. Evalan BV, Nederland

Soort samenwerking

Uitvoering van een RCT in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk om vervolgens de data samen te voegen.