SAFE en Corona Studie

Titel onderzoek Nederlands

SAFE en Corona Studie

Titel onderzoek Engels

SAFE and Corona Study

Acroniem

SCS

Onderzoeksvraag

Wat zijn de werkomstandigheden van huiselijk geweld professionals tijdens de coronacrisis, wat merken zij op m.b.t. HG tijdens deze crisis, wat vinden zij van de inzet van online middelen / eHealth (SAFE)?

Uitgangsvraag PICO

P

professionals in het veld van huiselijk geweld

I

interviewstudie

C

nieuwe context van coronacrisis

O

inzicht in hoe HG professionals deze crisis beleven, waar zij zich zorgen over maken en waar kansen liggen

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Deze interviewstudie bekijkt hoe professionals in het veld van huiselijk geweld de coronacrisis beleven. Hoe zien hun werkomstandigheden eruit? Wat merken zij op qua (eventuele stijging van) huiselijk geweld tijdens de crisis? En hoe verklaren zij dat? Wat vinden ze van de inzet van online middelen / eHealth (SAFE) in de context van huiselijk geweld en tijdens deze crisis?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

praktijkgericht

Aard van het onderzoek

sociaalwetenschappelijk met implicaties voor het huiselijk geweld veld

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

N. van Gelder

Contactpersoon

N. van Gelder

Projectleider

S. Oertelt-Prigione

Andere betrokkenen

S. Ligthart
D. van Haalen

ICPC codes

Z12 Z16 Z20 Z25

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek