SAFE: zelfhulp eHealth voor vrouwen die blootgesteld zijn aan partnergeweld

Titel onderzoek Nederlands

SAFE: zelfhulp eHealth voor vrouwen die blootgesteld zijn aan partnergeweld

Titel onderzoek Engels

SAFE: a self-support eHealth intervention to support women exposed to intimate partner violence

Onderzoeksvraag

Is SAFE een effectieve interventie om daadkracht (self-efficacy) te vergroten bij vrouwen die blootgesteld zijn aan IPV?

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

I

SAFE website met informatie, filmpjes, chat, forum, ervaringsverhalen e.d.

O

Meer self-efficacy, bewustzijn en ervaren steun; minder depressie en angst; significante verandering gewelddadige situatie

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Er zijn binnen de gezondheidszorg weinig effectieve interventies aanwezig voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. Vrouwen ervaren barrières om het geweld met iemand te bespreken of om hulp te vragen. Ze voelen zich niet op hun gemak, denken dat het probleem niet ernstig genoeg is en maken zich zorgen over de gevolgen zoals hun veiligheid bij het openbaar maken van het geweld.

 

eHealth wint als een nieuwe vorm van therapie steeds meer terrein met in de laatste jaren toenemende bewijzen van effectiviteit. Het is laagdrempelig en toegankelijk vanuit iedere plaats en op elk tijdstip. Het zorgt bovendien voor anonimiteit en een gevoel van veiligheid.

 

SAFE is een project waarbij slachtoffers van partnergeweld, onderzoekers en experts samenwerken om een eHealth interventie te ontwikkelen voor deze slachtoffers. SAFE stelt zichzelf tot doel om een zelfhulp eHealth interventie te ontwikkelen én te testen voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. Het doel van deze interventie is om het bewustzijn van deze vrouwen dat hun leefsituatie ongezond is te verhogen en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes in het veranderen daarvan. SAFE werkt samen met organisaties die vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld steunen en met ervaringsdeskundigen.

 

Onze hypothese is dat SAFE leidt tot een toename van het besef dat hun leefsituatie ongezond is met mogelijkheden tot verandering, een vergroting van ervaren steun en daadkracht, een vermindering van symptomen van depressie en angst, en tot het zoeken van directe hulp. Dit onderzoeksproject bestaat uit 3 delen: een interviewstudie (ontwikkeling SAFE; incl. focusgroepen), RCT, en procesevaluatie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Preventie en diagnostiek

Aard van het onderzoek

Preventie

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Sabine Oertelt-Prigione

Contactpersoon

N.E. van Gelder, promovenda

Andere betrokkenen

Prof. dr. S. Oertelt-Prigione (promotor)

Prof. dr. Judith Prins (promotor)

Dr. Karin van Rosmalen-Nooijens (co-promotor)

Dr. Doreth Teunissen (co-promotor)

Nicole van Gelder MSc. (promovenda)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Samenwerking met verschillende organisaties die zich bezighouden met partnergeweld.