Screening op AF met jaarlijkse continue ecg-monitoring bij eerstelijns hoog risicopatiënten

Titel onderzoek Nederlands

Screening op AF met jaarlijkse continue ecg-monitoring bij eerstelijns hoog risicopatiënten

Titel onderzoek Engels

Personalized approach using wearable technology for early detection of Atrial Fibrillation in high-risk primary care patients

Acroniem

PATCH-AF

Onderzoeksvraag

Worden door middel van screening met een jaarlijkse, 7-daagse, continue ecg-monitoring bij eerstelijns hoog risicopatiënten meer nieuwe patiënten met AF gevonden dan met de gebruikelijke zorg?

Uitgangsvraag PICO

P

Eerstelijns hoog risicopatiënten van 65 jaar en ouder.

I

Jaarlijkse, 7-daagse continue ecg-monitoring gedurende maximaal 3 jaar.

C

Gebruikelijke zorg

O

Nieuw gevonden AF.

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Tijdige behandeling van atriumfibrilleren (AF) kan het risico op ernstige complicaties zoals een herseninfarct aanzienlijk verlagen. Die behandeling wordt echter bemoeilijkt door het paroxismaal en asymptomatisch voorkomen van AF. Daarom gaan we in dit onderzoek na of screening op AF met een jaarlijkse, 7-daagse, continue ecg-monitoring de opsporing onder eerstelijns hoog risicopatiënten kan verbeteren. Het betreft een cluster gerandomiseerd onderzoek waarin patiënten uit 20 huisartsenpraktijken uit de regio Amsterdam worden gerandomiseerd in een interventie- en controlegroep. De praktijken includeren een willekeurige selectie van 930 patiënten van ≥ 65 jaar met een CHA2 DS2 -VASc-score van ≥ 3 voor mannen of ≥ 4 voor vrouwen. We excluderen patiënten met AF of een pacemaker/ICD. De interventie bestaat uit 7 dagen continue ecg-monitoring bij start van het onderzoek, na 1 en na 2 jaar. We gebruiken een patiëntvriendelijk apparaat dat 7 achtereenvolgende dagen kan monitoren, waarmee de belasting voor de patiënt beperkt blijft. De praktijken in de controlegroep continueren de gebruikelijke zorg. De primaire uitkomstmaat is het verschil in AF-incidentie tus sen de interventie- en controlegroep, waarbij we een verschil van ongeveer 3,5% verwachten na 3 jaar. Secundaire uitkomst maten zijn het verschil in tijdsduur tot de diagnose AF tussen de interventie- en controlegroep, het verschil in gebruik van antistolling en AF-gerelateerde complicaties (herseninfarct, TIA, hartfalen) na 3 jaar. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2025 verwacht.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Tessa Brik, aioto.

Contactpersoon

Tessa brik

Projectleider

W.Lucassen, senior-onderzoeker.

Andere betrokkenen

Ralf Harskamp, post-doc.
Jelle Himmelreich, aioto.
Eric Moll van Charante, hoogleraar.

ICPC codes

K78

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Preventie-screening/vroegdiagnostiek

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek