Screening voor diabetische retinopathie op maat

Titel onderzoek Nederlands

Screening voor diabetische retinopathie op maat

Titel onderzoek Engels

An innovative strategy for diagnostic fundoscopy in diabetes patients reduces care use and costs compared to usual care

Onderzoeksvraag

Is retinopathiescreening in type 2 diabetes patienten o.b.v. een predictiemodel kosteneffectief t.o.v. de huidige zorg?

Uitgangsvraag PICO

P

type 2 diabetes patienten

I

predictiemodel

O

kosten-effectiviteit

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Een kleine groep mensen met type 2 diabetes ontwikkelt afwijkingen aan de ogen wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid (<5%). De huidige richtlijnen voor de behandeling van mensen met type 2 diabetes adviseren om elk jaar of om het jaar de ogen te laten controleren op afwijkingen. In dit project wordt een rekenmodel ontwikkeld om onderscheid te maken tussen patiënten die een hoog risico lopen op oogafwijkingen en patiënten met een laag risico op oogafwijkingen. Dit rekenmodel wordt vervolgens gebruikt om de controlefrequentie aan te passen op basis van het individuele berekende risico.

Door de controlefrequentie aan te passen aan het individuele risico wordt in de meeste gevallen de last voor de patiënt verlaagt door een lagere controlefrequentie. Als gevolg van deze lagere frequentie, worden ook het gebruik en de kosten van de zorg verlaagt.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

epidemiologisch, methodologisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Amber A.W.A. van der Heijden

Contactpersoon

Amber A.W.A. van der Heijden

Andere betrokkenen

G. Nijpels (projectleider, hoogleraar), Jacqueline M. Dekker, Caroline A. Baan, Talitha L. Feenstra, Hendriek Boshuizen, Elly Stolk, Kim Holtzer, Nel Geelhoed, Henk Bilo

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

iMTA Erasmus