Secundaire cardiovasculaire preventie bij ouderen, risicopredictie mbt herhaalde cardiovasculaire ziekte en functioneren, rol NT-proBNP, huidige presciptiecijfers, ideeen huisartsen

Titel onderzoek Nederlands

Secundaire cardiovasculaire preventie bij ouderen, risicopredictie mbt herhaalde cardiovasculaire ziekte en functioneren, rol NT-proBNP, huidige presciptiecijfers, ideeen huisartsen

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen (70-85+) met cardiovasculaire ziekte in de voorgeschiedenis (secundaire preventie)

O

prognose mbt herhaalde cardiovasculaire events en functioneren

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Populatie

Aard van het onderzoek

medisch, predictie, deels werken met gegevens van RCT

Design van het onderzoek

Cohort, RCT

Onderzoeker

Petra van Peet

Contactpersoon

Petra van Peet

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut, Glasgow University