Sekse en gender in huisarts-patiëntinteracties

Titel onderzoek Nederlands

Sekse en gender in huisarts-patiëntinteracties

Titel onderzoek Engels

Sex and gender in GP-patientinteractions

Acroniem

GEHECO

Onderzoeksvraag

In hoeverre spelen het biologische construct sekse en het psychosociale construct gender een rol in interacties tussen huisartsen en patiënten met alledaagse lichamelijke klachten?

Uitgangsvraag PICO

P

Huisartsen +  patiënten met alledaagse lichamelijke klachten

I

Consulten opgenomen op video + kwantitatieve en kwalitatieve analyses

C

Mannen en vrouwen

O

Taalgebruik in interacties

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

My PhD project is part of a larger multidisciplinary research project focusing on sex and gender differences in medical trajectories of patients with common somatic symptoms. Previous studies have found differences between men and women in all stages of the medical trajectory, from presenting common somatic symptoms to diagnosis and treatment decisions. The first stage in the medical trajectory is the general practice, and it is crucial to study to what extent there are differences between men and women at this stage, specifically in the communication. To what extent do biological sex and psychosocial gender affect natural occurrences of language in GP-patient interactions, and to what extent does language affect key psychological mechanisms of patient outcomes? By means of a quantitative content analysis (coding key linguistic elements) and a qualitative conversation analysis, sex and gender differences in language use of both male and female GPs patients will be studied.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Inhoudsanalyse + kwalitatief onderzoek naar taalgebruik (observationeel)

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Ilona Plug (RU, Centre for Language Studies)

Contactpersoon

Ilona Plug, Promovendus

Andere betrokkenen

  • Enny Das (RU)
  • Sandra van Dulmen (Radboudumc)
  • Wyke Stommel (RU)
  • Tim Olde Hartman (Radboudumc)
  • Peter Lucassen (Radboudumc)
  • Judith Rosmalen (UMCG)
  • Aranka Ballering (UMCG)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Als promovendus in dienst bij RU Nijmegen, de data liggen bij Radboudumc. Twee begeleiders van promotieonderzoek werken bij RU, twee begeleiders werken bij Radboudumc. Voor het overkoepelende project is er een samenwerking met onderzoekers van UMC Groning