Selectieve preventie van hart- en vaatziekten met panelmanagement en integrale leefstijl interventie in de eerste lijn.

Titel onderzoek Nederlands

Selectieve preventie van hart- en vaatziekten met panelmanagement en integrale leefstijl interventie in de eerste lijn.

Titel onderzoek Engels

Selective prevention of cardiovascular disease with panelmanagement and integrated lifestyle intervention in primary care

Onderzoeksvraag

Het primaire doel van dit project is het onderzoeken van de effectiviteit en succesfactoren voor implementatie van een leefstijl.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk

I

Leefstijlbegeleiding in groepen

C

Leefstijlbegeleiding door praktijkondersteuner

O

Leefstijl (roken, alcohol, voeding, overgewicht, beweging)

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een van de meest voorkomende chronische ziekten. Preventie is dus van groot belang en de huisarts kan een belangrijke rol spelen. De hoeksteen van HVZ preventie is leefstijlverandering, maar kennis over effectiviteit en implementatie hiervan in de eerstelijn is schaars. De doelen van dit project zijn om 1) het effect, 2) effectieve elementen en 3) implementatie-succesfactoren van een bestaande integrale groeps-leefstijlinterventie te onderzoeken bij hoog risico patiënten (n=1600) in de eerstelijn. Routine data en interviews met professionals en patiënten worden gebruikt als uitkomst. De patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep ondersteunt dit project als adviseur en heeft deelgenomen aan het ontwerp. Ook tijdens het project blijft de Hart&Vaatgroep actief als adviseur betrokken. Dit project levert zo waardevolle kennis op over het effect en succesvolle implementatie van leefstijlverandering bij patiënten met een hoog risico op HVZ in de eerstelijn.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, praktijkorganisatie, communicatie en kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

S. Verkleij

Contactpersoon

T.N. Bonten, Projectleider en Postdoc onderzoeker

Andere betrokkenen

M.E. Numans, hoogleraar en afdelingshoofd; N. Chavannes, hoogleraar; R.M.J.J. van der Kleij, postdoc onderzoeker; L. van Son, directeur ELZHA Den Haag; K. Busch, stafverpleegkundige CVRM ELZHA Den Haag; E. van Duin, kaderhuisarts hart- en vaatziekten ELZHA Den Haag.

ICPC codes

K49.01

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA)

Soort samenwerking

Implementatie en uitvoer van het project