Shared decision making in het diagnostisch proces: Ontwikkeling van casuïstiek gebaseerd onderwijs om de gezamenlijke diagnostische besluitvorming te verbeteren.

Titel onderzoek Nederlands

Shared decision making in het diagnostisch proces: Ontwikkeling van casuïstiek gebaseerd onderwijs om de gezamenlijke diagnostische besluitvorming te verbeteren.

Onderzoeksvraag

Ontwikkeling van casuïstiek gebaseerd onderwijs om de gezamenlijke diagnostische besluitvorming te verbeteren.

Uitgangsvraag PICO

P

PICO is NVT.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Shared Decision Making (SDM) wordt in de spreekkamer met name toegepast in de beleidsfase van het consult. In de diagnostische fase is SDM onderbelicht en wordt door de patiënt vaak overgelaten aan de medisch deskundige. Het is de vraag of deze strategie in alle gevallen wenselijk is. Het bespreken van zin of onzin van diagnostisch onderzoek, risico’s en bijwerkingen is lastig over te brengen en ingewikkeld voor een patiënt om over mee te denken.

Wij onderzoeken of en hoe SDM in de diagnostische fase verbeterd kan worden en hoe dit het beste geïntegreerd kan worden in de medische vervolgopleiding.

In dit onderzoek analyseren we alle claims (VVAA) waarbij SDM juist in deze fase van het consult een rol speelt. aan de hand van deze claims ontwikkelen wij casuïstiek en een training die kennis en communicatie over diagnostische test eigenschappen combineert. Patiënten worden hierbij ook betrokken. Hiermee helpen

wij artsen en hun toekomstige patiënten weloverwogen keuzes te maken bij diagnostische mogelijkheden

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

mixed methods

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Sofie Jacobse

Contactpersoon

Sofie Jacobse

Projectleider

Hanneke Rijkels-Otters en Laura Zwaan

Andere betrokkenen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Communicatie-zelfredzaamheid/zelfmanagement

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

dataverzameling met VVAA en onderwijsmodules testen bij aios HAOPL Amsterdam