ShoCoDiP-study

Titel onderzoek Nederlands

ShoCoDiP-study

Titel onderzoek Engels

Shoulder Complaints and Diagnostic ultrasound in Physiotherapy practice

Onderzoeksvraag

Wat is de prognose en prognostische factoren bij patienten met schouderpijn die zich melden bij de fysiotherapeut?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met schouderpijn

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Study design: A prospective cohort study with a 6 months follow-up.Study population: Patients with shoulder complaints that consult a physiotherapist, n=400Procedure: Included patients fill in a baseline questionnaire and follow-up questionnaires at 6, 12 and 26 weeks. Physiotherapists fill in a treatment diary at 6, 12 and 26 weeks.Main outcome measures are recovery and whether patients received a diagnostic ultrasound.Results: In total 125 physiotherapists participated and included 389 patients. Overall 122 received diagnostic ultrasound. At 26 weeks 60% (n=233) patients reported to be recovered. Physiotherapists found over 20 different diagnostic labels for these patients, but the main treatment strategy was exercise in over 80% of patients.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

A.P. Verhagen

Contactpersoon

A.P. Verhagen

Andere betrokkenen

  • Y Karel, onderzoeker
  • M. Thoomes-de Graaf, onderzoeker

ICPC codes

L08

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Soort samenwerking

Samenwerking in de projectgroep