Sickness leave, gender and the general practitioner.

Titel onderzoek Nederlands

Sickness leave, gender and the general practitioner.

Titel onderzoek Engels

Sickness leave, gender and the general practitioner.

Uitgangsvraag PICO

P

Bezoekers van het spreekuur van de huisarts in de leeftijd van 18 tot 63 jaar met meer dan 12 uur betaald werk per week.

I

Training van de huisartsen

C

Controlegroep van ongetrainde huisartsen.

O

Handelen van de huisartsen op het gebied van registratie van werkgerelateerde variabelen, aandacht voor het werk zoals waargenomen door de spreekuurbezoekers, selfefficacy van de patiënten en andere gegevens ten behoeve van een kosteneffectiviteitsanalyse

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Rol van de huisarts bij werkgerelateerde problematiek en gendereffecten die daarbij een rol spelen, zowel aan huisartsen als aan patiëntenzijde. De studie valt uiteen in een exploratief deel met focusgroepen en een expertmeeting en een RCT om het effect van een trainingsinterventie op de awareness en het handelen van huisartsen te bepalen. Bovendien wordt gekeken naar het effect van de training op patiëntgebonden parameters waaronder selfefficacy.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Kees de Kock

Contactpersoon

Kees de Kock

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek