SIZU: Wijkzorg

Titel onderzoek Nederlands

SIZU: Wijkzorg

Uitgangsvraag PICO

P

Populatiezorg Achterstandsgroepen

I

Gegevenskoppeling SIZU

O

Opbrengst

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Ondersteuning wijkzorg

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Populatie

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Onderzoeker

Frederike Buchner

Contactpersoon

Frederike Buchner

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

GGD Utrecht, Julius UMC Utrecht