Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Titel onderzoek Nederlands

Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Uitgangsvraag PICO

P

jongeren met astma

I

internet-based zelfmanagement programma

C

usual care

O

asthma related quality of life / asthma control

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Victor van der Meer

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut