Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Titel onderzoek Nederlands

Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Uitgangsvraag PICO

P

jongeren met astma

I

internet-based zelfmanagement programma

C

usual care

O

asthma related quality of life / asthma control

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Victor van der Meer

Contactpersoon

Victor van der Meer

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut