Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Titel onderzoek

Smashing jongeren: internet-based self-management of asthma in adolescents

Uitgangsvraag PICO

P

jongeren met astma

I

internet-based zelfmanagement programma

C

usual care

O

asthma related quality of life / asthma control

Organisatie

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Victor van der Meer

Functie betrokkene

post-doc

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut