Sneltestdiagnostiek in de eerstelijn

Titel onderzoek Nederlands

Sneltestdiagnostiek in de eerstelijn

Titel onderzoek Engels

Point-of-care testing in primary care

Onderzoeksvraag

Which point of care tests are available and effective in optimising management of acute conditions in primary care?

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

We will evaluate the availability and effectiveness of point of care tests in the management of acute conditions in (out-of-hours) general practice.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A.M.R. Schols

Contactpersoon

Dr. J. (Jochen) Cals (Huisarts en onderzoeker)

Andere betrokkenen

Prof. dr. G.J. Dinant

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

afdeling huisartsgeneeskunde, klinische afdeling, eigen organisatie