STEM; evaluatie van de inzet van sleutelfguren uit de eigen cultuur op het zorggebruik van Turkse, Molukse en Marokkaanse migranten

Titel onderzoek Nederlands

STEM; evaluatie van de inzet van sleutelfguren uit de eigen cultuur op het zorggebruik van Turkse, Molukse en Marokkaanse migranten

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Ilona Verhagen

Andere betrokkenen

Bas Steunenberg (uitvoerend onderzoeker)

Voortgang

Lopend onderzoek