STEM; evaluatie van de inzet van sleutelfguren uit de eigen cultuur op het zorggebruik van Turkse, Molukse en Marokkaanse migranten

Titel onderzoek Nederlands

STEM; evaluatie van de inzet van sleutelfguren uit de eigen cultuur op het zorggebruik van Turkse, Molukse en Marokkaanse migranten

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Ilona Verhagen

Andere betrokkenen

Bas Steunenberg (uitvoerend onderzoeker)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek