Step-Dep

Titel onderzoek Nederlands

Step-Dep

Titel onderzoek Engels

Cost-effectiveness of a Stepped-care intervention to prevent depression among primary care patients with DM2 and/ or CHD

Onderzoeksvraag

Is een depressie preventie stepped care interventie kostenefficiënt om depressie te voorkomen bij patienten met DM2 en/of CHD?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met DM2 en/of coronaire hartziekten (CHD) met subklinische depressie

I

preventieve stepped-care interventie geleid door POH-GGZ

C

care as usual

O

depressie incidentie en ernst depressie, zorgkosten

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond van het onderzoek
Mensen met diabetes mellitus type 2 en/of coronaire hartziekten kampen meer dan twee keer zo vaak met een milde tot ernstige depressie als mensen zonder deze somatische aandoeningen. Deze stemmingsklachten geven vermindering van de zelfzorg, afname van de kwaliteit van leven, een slechter beloop van de chronische aandoening, meer zorggebruik en hogere kosten.

Doel van het onderzoek
In deze studie willen wij onderzoeken of een stapsgewijs zorgprogramma (kosten)effectief is in het verminderen van stemmingsklachten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en/ of coronaire hartziekten.

Het doel is zowel de incidentie van depressie, de ernst van de depressie en de kosten te verminderen, als de kwaliteit van leven en de klinische uitkomsten (Hba1c, cholesterol, bloeddruk) te verbeteren.

Opzet van het onderzoek
Patiënten met diabetes mellitus type 2 en/of coronaire hartziekten en depressieve klachten maar geen klinische depressie worden voor deelname uitgenodigd.

De helft van deze patiënten krijgt een gestructureerd, stapsgewijs zorgprogramma aangeboden. De coördinerende zorgverlener is de praktijkondersteuner GGZ die fungeert als case manager. Elke stap in dit zorgprogramma duurt 3 maanden, waarna de ernst van de depressieve klachten wordt geëvalueerd en er bij onverminderde klachten de volgende stap wordt aangeboden. Op deze wijze wordt de zorg op maat aangeboden en zo efficiënt mogelijk ingezet. Het zorgprogramma bestaat uit 4 opeenvolgende stappen: afwachtend beleid, een zelfhulp cursus, PST en tenslotte verwijzing naar de huisarts.

De andere helft van de geïncludeerde patiënten krijgt gebruikelijke zorg.

Na 12 en 24 maanden zullen de interventie groep en controle groep worden vergeleken. 

Het betreft een op niveau van de huisartspraktijk (cluster-)gerandomiseerde studie. Naar schatting zullen 30 huisartspraktijken meewerken in de regio Amsterdam en Twente om 236 patiënten te kunnen includeren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A.D. Pols

Contactpersoon

Marcel Adriaanse (projectleider, Universitair docent (VU FALW))

Andere betrokkenen

Susan van Dijk (psycholoog, promovendus), Marcel Adriaanse (Universitair docent), Judith Bosmans (Universitair docent), Harm van Marwijk (Universitair Hoofddocent), Maurits van Tulder (Hoogleraar Doelmatigheidsonderzoek)

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw