Sterk gestart in de Zorg

Titel onderzoek Nederlands

Sterk gestart in de Zorg

Titel onderzoek Engels

SPRiNG study - Starting strong in nursing

Onderzoeksvraag

Wat zijn de belangrijkste factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten verpleegkunde?

Uitgangsvraag PICO

P

Studenten verpleegkunde tijdens hun stage/opleiding en gedurende het eerste jaar na het afstuderen

O

Uitval uit de opleiding en/of het beroep door fysieke en mentale arbeidsbelasting

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Het primaire doel van het project Sterk gestart in de Zorg (the Resilient Nursing Study) is het meten en monitoren van de belangrijkste factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, en als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet worden. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op beschermende factoren voor uitval. Deze kennis levert interventies op ter bevordering van een gezonde werkstijl, die kunnen worden uitgetest in het onderwijs. Tot slot zullen de effecten van de ingezette interventies worden onderzocht.

In het onderzoek zullen drie cohorten van 250 hbo-Verpleegkunde studenten gedurende 2,5 jaar gevolgd worden. Dit zal een instrument opleveren dat dreigende fysieke en mentale overbelasting van beginnende verpleegkundigen vroegtijdig herkent. Zo kunnen preventieve interventies op tijd worden ingezet ter voorkoming van psychische en/of lichamelijke klachten, stoppen met de opleiding of het verlaten van het verpleegkundig beroep.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Dr. J. Runhaar

Contactpersoon

J.H.A.M. Kox, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam (promovendus)

Andere betrokkenen

Prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, projectleider, Professor artrose en gerelateerde aandoeningen

E.J.M. Bakker, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam (promovendus)

Dr. P.D.D.M. Roelofs, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam (promovendus)

Prof.dr. A.J. van der Beek, Dept of Health Sciences & EMGO Institute for Health and Care Research, VUmc Amsterdam

Dr. C.R.L. Boot, Dept of Health Sciences & EMGO Institute for Health and Care Research, VUmc Amsterdam

Prof.dr. A.L. Francke, Dept of Health Sciences & EMGO Institute for Health and Care Research, VUmc Amsterdam / Nivel, Utrecht

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek