Stimulatie van Dagelijkse Activiteiten bij patiënten behandeld voor kanker in de huisartsenpraktijk: een implementatiestudie

Titel onderzoek Nederlands

Stimulatie van Dagelijkse Activiteiten bij patiënten behandeld voor kanker in de huisartsenpraktijk: een implementatiestudie

Titel onderzoek Engels

Stimulation of Daily Activity amongst patients treated for cancer in primary care: an implementation study

Acroniem

SoDA

Onderzoeksvraag

Leidt de implementatie van een coaching beweegprogramma in de huisartsenpraktijk tot een actieve leefstijl, een vermindering van vermoeidheid en een verbetering van kwaliteit van leven na behandeling van kanker?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten die meer dan 6 maanden geleden curatief zijn behandeld voor kanker

I

Een gepersonaliseerd coaching beweegprogramma gericht op het verhogen van fysieke activiteiten in het dagelijks leven geleid door de praktijkondersteuner van de huisarts.

O

Activiteitenniveau
Vermoeidheid
Depressie
Angst
Kwaliteit van leven
Participatie
Therapietrouw

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

In het SoDA onderzoek implementeren we een counseling beweegprogramma in huisartsenpraktijken in Noord-Nederland voor patiënten die zijn behandeld voor kanker. Dit beweegprogramma is gericht op het verhogen van de dagelijkse activiteiten van de patiënt, en wordt geleid door praktijkondersteuners van de huisarts. We evalueren dit protocol en de mate van implementatie aan de hand van het RE-AIM model. Hierin kijken we naar veranderingen in activiteitenniveau, vermoeidheid, depressie, angst en kwaliteit van leven van patiënten door de loop van het beweegprogramma heen, en naar de uitkomsten op lange termijn. Daarnaast kijken we naar de participatie en therapietrouw van patiënten ten aanzien van het beweegprogramma, en kijken we hoe deelnemende patiënten en huisartsenpraktijken verschillen van patiënten en praktijken die niet deelnemen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

F. Huizinga

Contactpersoon

D. Brandenbarg

Projectleider

D. Brandenbarg

Andere betrokkenen

Dr. N.D.L (Niek) Westerink – Huisarts
Dr. A. J. (Annette) Berendsen – Huisarts (niet-praktiserend)
C. (Carin) Kwakkel – Praktijkondersteuner huisarts (POH)
Dr. M. H. G. (Mathieu) de Greef – Ontwikkelaar COACH-methode
Dr. A. (Annemiek) Walenkamp – Medisch oncoloog
Prof. dr. G. H. (Truuske) de Bock – Hoogleraar oncologische epidemiologie
Prof. dr. M. Y. (Marjolein) Berger – Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Oncologie

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Studieopzet, uitvoering en rapportage