Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap.

Titel onderzoek Nederlands

Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap.

Titel onderzoek Engels

Stop or Go? Relapse prevention training with guided tapering of antidepressants during pregnancy.

Onderzoeksvraag

Is een terugvalpreventie training in combinatie met het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap tenminste even veilig als het continueren van antidepressiva tijdens de zwangerschap.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Stop or Go is een landelijke, pragmatische, multidisciplinaire, gerandomiseerde studie. Werving van deelneemsters verloopt via huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, psychologen en psychiaters. In totaal worden 200 deelneemster gezocht.

Inclusiecriteria:

  1. < 16 weken zwanger
  2. SSRI gebruik

Exclusiecriteria zijn het niet goed beheersen van de Nederlandse of Engelse taal, of het zwanger zijn van een meerling.

Als de zwangere meedoet, tekent zij het toestemmingsformulier en wordt er door de onderzoekers een vooronderzoek uitgevoerd voor het definitief bepalen van geschiktheid. Pas na dit vooronderzoek, en overleg met haar voorschrijvend arts, wordt besloten tot definitieve deelname. De deelneemster wordt dan geloot in één van beide groepen:

  1. STOP: Terugvalpreventie training met het begeleid afbouwen van SSRI’s
  2. GO: Continueren van SSRI’s

Deze studie-armen zijn volgens de kennis van nu, en ook volgens de betrokken professionele verenigingen, gelijkwaardig in termen van uiteindelijke gevolgen voor moeder en kind.

Deelneemsters in de STOP-groep worden voor afbouw van SSRI’s begeleidt door een psychiater die is aangesloten bij de studie. De terugvalpreventie training ontvangen zij van een getrainde GZ-psycholoog.

Primaire uitkomstmaat is terugval van depressie van de moeder. Secundair wordt gekeken naar uitkomsten bij het kindje. Ook zal een kosteneffectiviteitanalyse worden uitgevoerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Interventie

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Mijke Lambregtse-van den Berg

Contactpersoon

Nina Molenaar en Marlies Brouwer

Andere betrokkenen

Claudi Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie UU, Huibert Burger, UHD Klinische Epidemiologie UMCG, Marlies Brouwer, promovendus UU, Nina Molenaar, promovendus Erasmus MC.

ICPC codes

A94

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw