Surveillance Netwerk Eerste Lijn gericht op Q-koorts (SNEL-Q)

Titel onderzoek Nederlands

Surveillance Netwerk Eerste Lijn gericht op Q-koorts (SNEL-Q)

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

diagnostisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

J. Hautvast

Voortgang

Lopend onderzoek