Taalgebruik van huisartsen bij patiënten met onverklaarde klachten

Titel onderzoek Nederlands

Taalgebruik van huisartsen bij patiënten met onverklaarde klachten

Titel onderzoek Engels

The power of words: examining the occurrence and effects of language in general practice consultations for patients with medical

Onderzoeksvraag

Welke talige elementen definiëren huisartsgesprekken over SOLK en hoe beïnvloeden die het welzijn van patiënten?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Een groot aantal patiënten dat op bezoek komt bij de huisarts, presenteert Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Dit zijn klachten waarbij de dokter geen onderliggende ziekte kan vinden. Communicatie tussen huisartsen en patiënten met onbegrepen klachten speelt mogelijk een rol, maar onderzoek richt zich tot nu toe op wat dokters zouden moeten zeggen, maar niet hoe ze dat kunnen doen. Dit promotieproject geeft nieuwe inzichten in arts-patiëntcommunicatie door te kijken welk taalgebruik huisartsen gebruiken tijdens SOLK-consulten, en welke effecten specifieke bewoordingen teweegbrengen op patiënten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

Observationeel onderzoek

Onderzoeker

E. Das

Contactpersoon

I.A. Stortenbeker

Andere betrokkenen

S.M. van Dulmen, 2e promotor

T.C. Olde Hartman, copromotor

W. Stommel, copromotor

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Centre for Language Studies, Radboud Universiteit