terugdringen overbehandeling ics bij COPD

Titel onderzoek Nederlands

terugdringen overbehandeling ics bij COPD

Uitgangsvraag PICO

P

COPD

I

Scholing en monitoring voor huisartsen en POHs om COPD-patienten die geen ics nodig hebben daarmee te laten stoppen

C

Gebruikelijke zorg conform nieuwe NHG-standaard

O

optreden van exacerbaties

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch, kosteneffectiviteit, doelmatigheid

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, cluster-RCT

Onderzoeker

Tjard Schermer

Contactpersoon

Tjard Schermer

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Met andere (klinische) afdeling binnen het instituut en met ander huisartskndig instituut (ook internationaal)