TGO-evaluatie

Titel onderzoek Nederlands

TGO-evaluatie

Titel onderzoek Engels

How do trainees use EPA’s to regulate their learning in the clinical environment? a grounded theory study.

Onderzoeksvraag

Hoe gebruiken aios praktijkopdrachten gericht op het bekwaam worden in kenmerkende beroepsactiviteiten bij het leren op de werkplek (opleidingspraktijk)

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

This study explores how trainees use EPA’s to regulate their learning in the clinical environment, through the lens of self-regulated learning.

Context: Trainees from a Dutch GP specialty training program have been using EPA’s since 2017. EPA’s have been designed and introduced at the workplace with the specific aim to support self-regulated learning.

Methods: In this grounded theory study, individual trainees will be interviewed. Interviews will be semi-structured. Data collection will develop over time, informed by constant comparative analysis. Theory will be developed by open, axial and selective coding. Trainees will be included by means of theoretical sampling

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderzoek van onderwijs

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

B.P.A. Thoonen, Curriculumcoördinator huisartsopleiding Nijmegen

Contactpersoon

B.P.A. Thoonen

Andere betrokkenen

  • Lia Fluit
  • Nynke Scherpbier
  • Renee Stalmeijer

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek