Timing van advance care planning (ACP) in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Timing van advance care planning (ACP) in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Timing of Advance Care Planning in general practice

Onderzoeksvraag

Wat is de optimale timing van ACP in patienten met kanker, orgaanfalen en multimorbiditeit en welke factoren spelen een belangrijke rol hierbij?

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Introductie
Advance Care Planning (ACP) is een proces waarbij doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg met
patiënten en hun naasten worden besproken en vastgelegd. Het leidt tot meer “passende” zorg in de laatste levensfase, met een positief effect op de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers. Toch is de toepassing van ACP in de Nederlandse huisartsenpraktijk nog beperkt en het vinden van de goede timing van ACP lastig.

Doelstelling
In dit onderzoek willen we in kaart brengen wat de optimale timing is bij patiënten de zijn overleden met kanker, orgaan falen of multimorbiditeit. Daarnaast willen we factoren identificeren die een belangrijke rol spelen bij de timing van ACP.

Methode
Wij hebben geanonimiseerde dossiers van overleden patiënten aan huisartsen voorgelegd, met de vraag om retrospectief het “optimale” moment voor de start van ACP aan te wijzen, en deze keuze in eigen woorden toe te lichten. Hiervoor hebben we patiëntendossiers via een beveiligde
online‐omgeving aan huisartsen gepresenteerd, waarbij iedere huisarts een aantal dossiers heeft beoordeeld. De optimale timing is geanalyseerd met behulp van kwantitatieve analyse. De argumentatie van de huisartsen welke klinische factoren hierbij een rol hebben gespeeld, is geanalyseerd met kwalitatieve analyse.
Hierna zullen we de optimale timing vergelijken met de daadwerkelijke timing zoals die is vastgelegd in de huisartsendossiers.

In het vervolgonderzoek kijken we of de factoren uit bovenstaand onderzoek herkend kunnen worden in routine zorgdata van het ELAN-netwerk.

Uiteindelijk hopen we een EPD signaleringstool te ontwikkelen die huisartsen kan ondersteunen in het vroeg identificeren van patienten die baat zouden kunnen hebben bij ACP.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Retrospectief dossieronderzoek in combinatie met survey

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Mixed-method

Onderzoeker

Willemijn Tros

Contactpersoon

Willemijn Tros

Projectleider

Mattijs Numans

Andere betrokkenen

P. G. van Peet, huisarts en senior-onderzoeker, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

J. T. van der Steen, epidemioloog en associate professor, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

A. S. Groenewoud, gezondheidswetenschapper en medisch ethicus, afdeling IQ-healthcare, Radboud instituut voor Gezondheidswetenschappen

H. Schers, huisarts en professor, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Raboudumc

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit
Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Clusters

A. Algemeen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Het onderzoek is opgezet door Radboudumc en in samenwerking zijn huisartsen gerecruteerd, data verzameld en data geanalyseerd.