Toegang tot diagnostiek op de huisartsenposten

Titel onderzoek Nederlands

Toegang tot diagnostiek op de huisartsenposten

Titel onderzoek Engels

Availability of diagnostic tests during out-of-hours primary care

Onderzoeksvraag

Availability of diagnostic tests during out-of-hours primary care

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Er is weinig bekend over de beschikbaarheid van diagnostische testen op de huisartsenposten in Nederland. In dit onderzoek hebben we alle huisartsposten gecontacteerd voor een inventarisatie van de toegang tot diagnostische testen voor huisartsen. Hierbij zullen we ook kijken naar verschillen in de toegang tot diagnostische testen tussen huisartsenposten gelegen bij een SEH en huisartsenposten die niet gelegen zijn bij een SEH.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Beschrijvend onderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Cross-sectioneel

Onderzoeker

A.M.R. Schols

Contactpersoon

Dr. J. (Jochen) Cals (Huisarts en onderzoeker)

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

InEen