Toepasbaarheid van point-of-care creatinine bepaling in de huisartsgeneeskundige spoedzorg: exploreren meerwaarde POC-creatinine voor huisartsenpost

Titel onderzoek Nederlands

Toepasbaarheid van point-of-care creatinine bepaling in de huisartsgeneeskundige spoedzorg: exploreren meerwaarde POC-creatinine voor huisartsenpost

Uitgangsvraag PICO

P

CVRM/nierfunctiestoornissen

I

gebruik mobiele creatininemeter

C

geen

O

door huisartsen ervaren meerwaarde POC-creatininewaarde in de spoedzorg

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

diagnostisch, observationeel

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

Vincent van Gelder

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut,