TOPHU, Optimaliseren medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

TOPHU, Optimaliseren medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de eerste lijn

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Frans Rutten / Arno Hoes

Contactpersoon

Mark Valk

Voortgang

Lopend onderzoek