TOPHU, Optimaliseren medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

TOPHU, Optimaliseren medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de eerste lijn

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Frans Rutten / Arno Hoes

Contactpersoon

Mark Valk

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek