TRANSFoRm: deelproject data quality tool

Titel onderzoek Nederlands

TRANSFoRm: deelproject data quality tool

Onderzoeksvraag

Ontwikkelen van een instrument voor het selecteren van kwalitatief goede gegevens voor een gegeven onderzoeksvraag.

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Het EU-project Translational Research and Patient Safety in Europe  heeft als doel om een IT-platform te ontwikkelen dat onderzoek met behulp van gegevens uit de huisartsenpraktijk bevordert en zo kennis genereert die de huisarts in de praktijk kan gebruiken (a learning health care system). Instrumenten in het IT-platform helpen bijvoorbeeld bij de selectie van patiënten, bij het in kaart brengen van data-kwaliteit, en bij het invullen van benodigde patiëntgegevens, uiteraard met waarborging van de privacy van de patiënt. Doel is om gegevensverzameling voor de patiënt, de huisarts en de onderzoeker efficiënter te laten verlopen door gegevens uit het patiëntendossier te gebruiken.

Eén van de deelprojecten heeft betrekking op het beschrijven van een instrument en het ontwikkelen van een een prototype daarvan voor het meten van kwaliteit van de gegevens die voortkomen uit routinematig in de zorg verzamelde data en het selecteren van geschikte gegevens die passen bij een bepaalde onderzoeksvraag.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een hulpmiddel om in eerstelijns zorgdata selecties te kunnen maken van gegevens die geschikt zijn voor het beantwoorden van een bepaalde onderzoeksvraag en een overzicht van factoren die de kwaliteit van data beïnvloeden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

desk research, literatuurstudie

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

desk research, literatuurstudie

Onderzoeker

N. Khan

Contactpersoon

R.A. Verheij (projectleider, programmaleider NIVEL Zorgregistraties eerste lijn)

Andere betrokkenen

M.McGilchrist (university of Dundee, Schotland), S.Padmanabhan (CPRD, Engeland), T.van Staa (CPRD, Engeland), A. Algharibi, T.N. Arvanitis (University of Birmingham)

ICPC codes

alle

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Af HAG, CPRD (Engeland), King's College (Engeland), University of Birmingham (Engeland), University of Dundee (Schotland)