Transmurale oncologische nazorg voor kwetsbare ouderen

Titel onderzoek

Transmurale oncologische nazorg voor kwetsbare ouderen

Organisatie

Radboudumc

Afdeling

Geriatrie, Oncologie, Eerstelijnsgeneeskunde

Samenvatting van het onderzoek

Van 50 kwetsbare ouderen wordt na het curatieve traject bekeken of de nazorg kan worden overgenomen door de huisarts. Heeft generalistische aanpak voordeel boven de specialistische aanpak?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Shared care model

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

ontwikkelonderzoek met evaluatie Onderzoeksvraag van het onderzoek: lukt het om bij kwetsbare ouderen > 75 jaar te komen tot shared care models

Onderzoeker

Schers HJ

Functie betrokkene

senior onderzoeker ELG

Andere betrokkenen

M. Perry, senior onderzoeker ELG

Contactpersoon

A Wendrich-van Dael

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie