Triage in de basis GGZ

Titel onderzoek Nederlands

Triage in de basis GGZ

Onderzoeksvraag

Onderscheiden patiënten met ps. klachten, behandeld door huisarts, POH-GGZ, basis GGZ of spec. GGZ zich dmv van vragenlijsten?

Uitgangsvraag PICO

P

Iedereen die zich aandient met psychische problemen in de huisartspraktijk

C

Vergelijking tussen patiënten die de huisarts behandelt, die de POH-GGZ behandelt of die verwezen worden naar basis-GGZ of GGZ

O

Score op 4 DKL en speciaal ontwikkeld triage formulier

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Sinds 1 januari 2014 kunnen mensen met psychische problematiek, die niet benoemd kunnen worden als psychiatrische stoornis in de zin van de DSM-IV-classificatie, niet meer worden doorverwezen naar een psycholoog of GGZ-instelling. Deze patiënten zullen worden behandeld in de huisartsenpraktijk. Ter ondersteuning van de huisarts is de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk een grotere rol gaan spelen. In dit beschrijvend onderzoek wordt onderzocht of de triageformulieren “4DKL” en “Dokkumer vragenlijst” een rol kunnen spelen in het naar de juiste plek verwijzen van patiënten met psychische klachten. Het onderzoek vindt plaats in een huisartsencentrum waar acht huisartsen en twee POH-GGZ werkzaam zijn. Elke patiënt met een vermoeden op psychische klachten vult een 4DKL in. De huisarts vult de Dokkumer vragenlijst in. Drie maanden later vult de patiënt opnieuw een 4DKL in. Aan de hand van dit tweede formulier en de Dokkumer vragenlijst wordt geanalyseerd of patiënten die op de juiste plek zijn behandeld meer vooruitgang hebben geboekt, dan patiënten die te hoog of te laag zijn behandeld volgens de criteria.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M. Jansen

Contactpersoon

P. Verhaak (Hoogleraar GGZ in de huisartspraktijk)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek