TRUST: Effectiviteit van thyroxine behandeling bij ouderen met subklinische hypothyreoidie

Titel onderzoek Nederlands

TRUST: Effectiviteit van thyroxine behandeling bij ouderen met subklinische hypothyreoidie

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen (65+) met subklinische hypothyreoidie

I

Levothyroxine

C

Placebo

O

Cardiovasculaire events, (ziekte-specifieke) kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, spierkracht, cognitie, depressieve symptomen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Schildklierhormoon heeft verschillende belangrijke functies in het lichaam, bijvoorbeeld het ondersteunen van de functie van hart- en bloedvaten, spieren en hersenen en stofwisseling. Wanneer er een duidelijk tekort aan schildklierhormoon is, kan dit de werking van het lichaam belemmeren. Bij een duidelijk tekort aan schildklierhormoon bestaat er geen twijfel over dat er behandeld moet worden met schildklierhormoon.

Bij een licht verminderde schildklierwerking is de schildklierhormoonspiegel binnen de normale waarden, maar zijn er in het bloed tekenen dat het lichaam de schildklier harder wil laten werken. Dit wordt meestal bij toeval ontdekt. De afwijkende bloedwaarde komt veel voor bij ouderen: van de mensen boven de 65 jaar heeft 1 op de 6 mogelijk een licht verminderde schildklierwerking.

Het is onbekend of het nuttig is om ouderen met een licht verminderde schildklierwerking te behandelen met schildklierhormoon. We weten dat het hebben van licht verminderde schildklierwerking een iets hogere kans hebben op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Uit eerder kleinschalig onderzoek blijkt dat het behandelen met schildklierhormoon mogelijk positieve effecten heeft op hart- en bloedvaten bij ouderen met een licht verminderde schildklierwerking. Anderzijds heeft het slikken van schildklierhormoon mogelijk ook nadelen. Zowel de voor- als nadelen zijn nooit onomstotelijk bewezen.

Het doel van het TRUST-onderzoek is om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling van schildklierhormoon bij ouderen met licht verminderde schildklierwerking. Het onderzoek is specifiek gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten, én het verbeteren van kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door verminderen van vermoeidheidsklachten), spierkracht en denkvermogen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

interventiestudie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Jacobijn Gussekloo

Contactpersoon

Robert du Puy

Andere betrokkenen

David Stott, Principal Investigator

ICPC codes

A91.06

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Glasgow University, University College Cork, Universität Bern