Verbetering van communicatie met allochtone patiënten in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Verbetering van communicatie met allochtone patiënten in de eerste lijn

Uitgangsvraag PICO

P

Migranten

I

Bestaande richtlijnen en trainingsinitiatieven op gebied van communicatie tussen migrant en eerstelijnshulpverlener

C

NA

O

Best practice modellen worden verder gefinetuned met de spelers uit het veld middels NPT en PLA

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoeken, kwaliteit,patientveiligheid

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

patient-controle onderzoek, kwalitatief

Onderzoeker

Erik Teunissen

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw