Verbiest Trial

Titel onderzoek Nederlands

Verbiest Trial

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten vanaf 50 jaar oud en wilsbekwaam met ten minste 3 maanden klachten van intermitterende neurogene claudicatio

I

chirurgische behandeling

C

afwachtend beleid, met fysiotherapie volgens protocol en huisartsenbegeleiding

O

Zurich Claudication Questionnaire, shuttle walking test

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

(Kosten)effectiviteit van operatie vergeleken met een voortgezet conservatief beleid bij de behandeling van patiënten met intermitterende neurogene claudicatio veroorzaakt door een lumbale kanaalstenose.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

drs. G.M. Overdevest

Contactpersoon

L. Smakman

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut