Verwijzing van tweedelijns- terug naar eerstelijnszorg en ontwikkeling van terugverwijzing-instrument met patiëntenparticipatie bij patiënten met chronische nierziekte.

Titel onderzoek Nederlands

Verwijzing van tweedelijns- terug naar eerstelijnszorg en ontwikkeling van terugverwijzing-instrument met patiëntenparticipatie bij patiënten met chronische nierziekte.

Titel onderzoek Engels

Referral from secondary back to primary care and development of back-referral- instrument with patient participation in patients with Chronic Kidney Disease.

Onderzoeksvraag

To study how referral back from secondary to primary care can be facilitated by a (web-based) consultation system and can comprise patient participation.

Uitgangsvraag PICO

P

Patients with stable CKD, treated by the nephrologist

I

Referring patients to primary care

C

n.v.t.

O

To develop criteria for referral from secondary care back to primary care, and to evaluate the characteristics and the number of patients who could be eligible for back referral.

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Rationale: care for patients with Chronic Kidney Disease (CKD) necessitates a tailored pathway between primary and secondary care. Optimal use of secondary and primary care facilities requires the balance between timely consultation and referral but also timely referral back to primary care. It is not known what factors could facilitate a safe shift from secondary to primary care in managing CKD patients.

Objectives:  to study how referral back from secondary to primary care can be facilitated by a (web-based) consultation system and can comprise patient participation.

Study setting and design: a pilot study in CKD patients who are referred from secondary to primary care, where they receive care commissioned by the nephrologist. Patients will be recruited from the Canisius Wilhelmina Hospital (CWZ) and will be treated during follow-up by their own general practitioner.  

Study population: CKD patients who are under nephrologists’ care and meet the Criteria to Refer patients Back from secondary to primary care. These criteria are formulated in a local consensus meeting with nephrologists and based on (inter)national guidelines.

Data analysis: satisfaction and suggestions concerning referral back to primary care by patients, nephrologists and General Practitioners (GPs) will be evaluated by questionnaires. After one year we will monitor crucial parameters (renal function, blood pressure, etc) and treatment that patients have received.  Furthermore we count the patients who remained in primary care and investigate reasons for re-referral from primary to secondary care and nephrologists’ involvement during follow-up.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Pilot onderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

Wim de Grauw, huisarts onderzoeker

Contactpersoon

Carola van Dipten

Andere betrokkenen

  • Nynke Scherpbier-de Haan
  • Willem Assendelft
  • Jack Wetzels

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

E-health-innovatie/modernisering
Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek