Vit D

Titel onderzoek Nederlands

Vit D

Uitgangsvraag PICO

P

Vitamine D bij Aziatische Nederlanders

I

Interventiestudie, populatiestudie

C

andere groepen, usual care

O

deficiency, Dexa

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologie, Populatiestudie

Aard van het onderzoek

Populatie

Design van het onderzoek

RCT & various

Onderzoeker

Pang Man

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

GGD den Haag, diverse