Vit D

Titel onderzoek Nederlands

Vit D

Uitgangsvraag PICO

P

Vitamine D bij Aziatische Nederlanders

I

Interventiestudie, populatiestudie

C

andere groepen, usual care

O

deficiency, Dexa

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologie, Populatiestudie

Aard van het onderzoek

Populatie

Design van het onderzoek

RCT & various

Onderzoeker

Pang Man

Contactpersoon

Pang Man

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

GGD den Haag, diverse