Voorschrijven van antidepressiva bij langdurig gebruikers

Titel onderzoek Nederlands

Voorschrijven van antidepressiva bij langdurig gebruikers

Titel onderzoek Engels

PANDA: prescribing antidepressants appropriately

Uitgangsvraag PICO

P

eerstelijnspatienten (huisarts) met een depressieve en/of angststoornis

I

behandeladvies

O

is het zinvol/doelmatig om huisartsen te adviseren in hun behandeladvies t.o.v. langdurig antidepressiva voorschrift

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

combinatie

Aard van het onderzoek

combinatie, Medisch en doelmatigheid

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Peter Lucassen

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut