Voorspellende patiëntkenmerken t.a.v. individuele werkzaamheid van antihypertensiva

Titel onderzoek Nederlands

Voorspellende patiëntkenmerken t.a.v. individuele werkzaamheid van antihypertensiva

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Mijn promotieonderzoek kent 2 onderwerpen: 1. verbeteren diagnostiek hypertensie door validering van seriele automatische praktijk bloeddruk meetmethode

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

patient-controle onderzoek, cross-over

Onderzoeker

M. van der Wel

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut, met een andere (klinische) afdeling binnen een ander instituut