Vrouwen met een Migratieachtergrond en Partnergeweld

Titel onderzoek Nederlands

Vrouwen met een Migratieachtergrond en Partnergeweld

Titel onderzoek Engels

Women with a Migration background and Intimate partner violence

Acroniem

VROMIPA

Onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om cultuur-sensitieve wensen en behoeften van vrouwen met een Arabische achtergrond te identificeren m.b.t. partnergeweld en online hulp.

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen met een Arabische achtergrond in Nederland

I

interviewstudie

C

t.o.v. Nederlandse doelgroep zonder migratieachtergrond

O

inzicht in de wensen en behoeften van deze doelgroep m.b.t. partnergeweld en online hulp

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Our research group has developed a website: safewomen.nl to help Dutch-speaking women who experience domestic violence. We are aware that this website might not be suitable for women of all backgrounds, as it is only in Dutch and has been developed in the Dutch cultural context. Women with migration background might experience different forms of IPV due to many factors, discrimination and gender inequality being only two of them. The objective of the current project is to identify culturally-sensitive wishes and needs of Arabic-speaking women with a non-Dutch cultural background with regard to IPV.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

praktijkgericht

Aard van het onderzoek

exploratief

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

A. Elbelassy

Contactpersoon

A. Elbelassy

Projectleider

S. Oertelt-Prigione

Andere betrokkenen

S. Ligthart
N. van Gelder

ICPC codes

Z12

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek