Waarde diagnostische ziekenhuistesten voor de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Waarde diagnostische ziekenhuistesten voor de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Bringing diagnostic accuracy to primary care

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van setting op de diagnostische waarde?
Welke factoren beïnvloeden het verschil in diagnostische waarde per setting?
Hoe goed kan een algoritme de diagnostische waarde voorspellen in de huisartsenpraktijk op basis van ziekenhuis gegegvens?

Uitgangsvraag PICO

P

nvt

I

nvt

C

nvt

O

nvt

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Testen kunnen de huisartsen helpen bij hun besluitvorming. Om te bepalen of testen waardevol zijn is onderzoek nodig. Dit onderzoek duurt lang en is vaak alleen in het ziekenhuis uitgevoerd. In dit onderzoek gaan we een nieuwe methode ontwikkelen om sneller te bepalen of testen waardevol kunnen zijn in de huisartsenpraktijk.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Methodologie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

N.D. Vijfschagt

Contactpersoon

G.A. Holtman

Projectleider

G.A. Holtman

Andere betrokkenen

M.Y. Berger - promotor
A. van den Bruel - adviseur
H. Burger - adviseur
T. R. Fanshawe - adviseur
M.M. Leeflang - adviseur
J.B. Reitsma - adviseur
H.J. Luijendijk - adviseur
M. de Boer - adviseur

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Uitwisselen van kennis en data