WARTS1: Effectiviteit van acetylsalicylzuur en stikstof behandeling bij wratten

Titel onderzoek Nederlands

WARTS1: Effectiviteit van acetylsalicylzuur en stikstof behandeling bij wratten

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met wratten

I

stikstof

C

acetylsalicylzuur

O

aantal wratten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

medisch, interventiestudie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Eekhof/Gussekloo

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut