WARTS1: Effectiviteit van acetylsalicylzuur en stikstof behandeling bij wratten

Titel onderzoek Nederlands

WARTS1: Effectiviteit van acetylsalicylzuur en stikstof behandeling bij wratten

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met wratten

I

stikstof

C

acetylsalicylzuur

O

aantal wratten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch, interventiestudie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Eekhof/Gussekloo

Contactpersoon

Eekhof/Gussekloo

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut