WARTS2: Effectiviteit van monochloorazijnzuur en stikstof behandeling bij wratten

Titel onderzoek Nederlands

WARTS2: Effectiviteit van monochloorazijnzuur en stikstof behandeling bij wratten

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met wratten

I

monochloorazijnzuur

C

stikstof

O

aantal wratten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

RCT

Aard van het onderzoek

medisch, interventiestudie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Eekhof/Gussekloo

Contactpersoon

Eekhof/Gussekloo

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut