Zelfregulerend leren van talentvolle aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

Titel onderzoek Nederlands

Zelfregulerend leren van talentvolle aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

Titel onderzoek Engels

Self-regulated learning in the workplace: what can highachievers teach us?

Onderzoeksvraag

In deze studie bestuderen we hoe talentvolle aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde in de praktijk leren en in hoeverre deze methoden ook te vertalen zijn naar andere aios. We richten ons hierbij met name op aspecten van het zelfregulerend leren.

Uitgangsvraag PICO

P

Talentvolle aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

I

Leren op de werkplek

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Het opleiden van artsen tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde (aios) gebeurt vooral in de praktijk. Daar, in contact met patiënten, leert de aios het vak het best. Maar het is ook een ingewikkelde plek om te leren. Aios zijn afhankelijk van de patiënten die zich presenteren en van de omstandigheden de praktijk of de instelling. Als het heel druk is, is er bijvoorbeeld beperkt aandacht voor wat de aios nog moet leren, maar vooral voor de patiënt, en terecht. Sommige aios lukt het beter om zich in deze drukke omgeving te ontwikkelen dan anderen. Dat kan zijn omdat ze zich goed bewust zijn van wat ze moeten leren en die activiteiten ook opzoeken, zich gemakkelijker aanpassen aan hun omgeving, of om andere redenen. In dit project kijken we wie deze talentvolle aios zijn en wat zij bij het leren in de praktijk anders doen dan andere aios. Op basis daarvan hopen we de talenten verder uit te dagen en de andere aios te leren hoe zij optimaal kunnen leren in de zorgpraktijk.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Opleiding

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie, kwalitatief onderzoek, implementatie onderzoek

Onderzoeker

Prof. dr. Nynke van Dijk

Contactpersoon

Prof. dr. Nynke van Dijk

Andere betrokkenen

Zie site ZonMw

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel. Andere klinische afdeling, andere organisatie

Soort samenwerking

Inclusie van aios, docenten en opleiders; schrijven van stukken; begeleiding; etc