Zorgbehoeften van patiënten met betrekking tot huidige en gewenste huisartsenzorg tijdens behandeling en nazorg van darmkanker

Titel onderzoek Nederlands

Zorgbehoeften van patiënten met betrekking tot huidige en gewenste huisartsenzorg tijdens behandeling en nazorg van darmkanker

Titel onderzoek Engels

Patients’ perceptions and opinions about the role of primary care during treatment and follow-up of colorectal cancer

Onderzoeksvraag

Wat zijn de zorgvragen en -behoeften van patiënten met CRC met betrekking tot de huisartsenzorg tijdens behandeling en nazorg v

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten in de huisartsenpraktijk met een colorectaal carcinoom

I

Geen: care as usual

O

In welke mate hebben patiënten met CRC contact gehad met hun huisarts(praktijk)? Waarvoor? Wie nam het initiatief?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

In deze kwalitatieve studie worden de ervaringen met de huidige huisartsenzorg en de verwachtingen over de toekomstige huisartsenzorg rondom darmkanker in kaart gebracht bij patiënten die curatief behandeld zijn voor darmkanker. Door middel van een iteratief proces zijn verbatim getranscribeerde semi-open interviews gecodeerd door twee onderzoekers en geanalyseerd met behulp van het softwarepakket Atlas-TI.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Kwaliteit van zorg

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

drs. D. Brandenbarg

Contactpersoon

dr. A.J. Berendsen (projectleider, lijncoördinator Oncologie en huisarts)

Andere betrokkenen

ir. C. Roorda (Epidemioloog), M. Stadtlander Bsc (6e jaars student geneeskunde), prof. dr. G.H. de Bock (oogleraar epidemiologie), prof. dr. M.Y. Berger (hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts)

ICPC codes

D75

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Registratienetwerk Groningen (RNG)

Soort samenwerking

Inclusie van patienten via huisartsen opgenomen in het RNG